tekstlogo

tekstschrijven

Spinnenwebben en (wetenschappelijke) kennis

Op bezoek in Florida maak ik elke ochtend een korte wandeling, omdat het later op de dag te warm is en het weer te benauwd wordt. Vanochtend is het mistig en uit het niets verschijnt een spinnenweb. Het is een teken, dit spinnenweb. Het wacht op mij, zodat ik haar betekenis aan jullie kan vertellen. Het is een teken dat past bij mijn zoektocht. Een teken van een nieuw begin.

Spinnenweb teksten: communicatie, filosofie

Onzichtbare kennis en spinnenwebben

Tekens lezen en interpreteren was vroeger de basis voor kennis. De Franse filosoof Michel Foucault (1926-1984) beschrijft in De woorden en de dingen (1966) welke onzichtbare regels de ondergrond vormen voor onze wetenschappelijke kennis. Volgens Foucault zien wij de werkelijkheid als het ware door een zeef, een raster van regels, en dit raster bepaalt welke kennis mogelijk is.

Wat is (wetenschappelijke) kennis en hoe oordelen wij of iets een feit is? Foucault zocht naar de fundering van wetenschappelijke kennis en hij beschrijft hoe kennis voor 1600 gebaseerd was op gelijkenissen. Tekens liggen te wachten op hun ontdekking en een teken krijgt pas betekenis, wanneer de mens een gelijkenis leert lezen. Mensen geloofden dat tekens een Goddelijke oorsprong hadden en wetenschappelijke kennis gaat over hoe dingen een geheel vormen en samenvallen.
Dit kennis tijdperk gaat over de zoektocht naar de verborgen gemeenschappelijke aard der dingen, het is de tijd van mythische kennis. Wat betekent dit voor mijn spinnenweb?

 

Mythen over de spin

Er zijn verschillende mythen over de spin. Mythe komt van het Griekse woord “woord” of “verhaal” en een mythe geeft een beeld van de wereld zodat wij haar beter kunnen begrijpen. Veel mythen gaan over het ontstaan van de aarde, over de mens, de dood en over tijd. In het grote ANANSIboek staan vele verhalen over Anansi de spin. Volgens het Akangeloof in West-Afrika heeft de spin magische krachten. Hij hielp bij de schepping van de aarde en is de schakel tussen God en de mensen. De spin kan als enige een draad spinnen en daarlangs weer omhooggaan. De Anansi verhalen werden met de slavernij naar Amerika gebracht. De spin is een fabeldier, een slimmerd uit het gewone volk. Hij wint het van de groten en de sterken.

De Navajo-mythen gaan het over de Spinvrouw, een behulpzame vrouw die de Navajo leert weven en die helpt bij het vangen van vliegen en muggen. Daarom doden de Navajo-indianen geen spinnen. Wanneer een kind een spin doodt, krijgt zij een kromme hoektand, zoals de Spinvrouw. Deze kromme tand voorkomt dat de prooi ontsnapt.

 

De tijd van representatie

In de 17e en de 18e eeuw krijgt wetenschappelijke kennis een andere basis en Foucault noemt deze periode het klassieke tijdperk. Het gaat in deze tijd om representatie. Gelijkenissen kunnen aanleiding geven om dingen te onderzoeken, maar er is geen relatie met een goddelijke oorsprong. Door dingen te vergelijken en te analyseren ontstaat kennis over de identiteit en de verschillen.

  • … comparison became a function of order … the order laid down by thought, … (p. 60)

Meten en ordenen zijn kernbegrippen. Een complete opsomming is volgens deze benadering mogelijk omdat er bepaalde categorieën zijn, die het geheel omschrijven. Kennis gaat over het onderscheiden van dingen, over verschillen en verbindingen, over rangschikking, analyse, representatie en een systeem. Het ordenen en het meten vormen het fundament van wetenschappelijke kennis. Al deze kennis draait om representatie en structuur.

 

De metafoor van onzichtbare kennis

Met een metafoor verheldert Foucault wat wetenschappelijke kennis doet. In zijn boek beschrijft hij een beroemd schilderij van Velázquez getiteld Las Meninas. Het schilderij maakt zichtbaar wat onzichtbaar is, namelijk de koning en zijn vrouw. Je ziet hen in de spiegel; deze representatie staat symbool voor wetenschappelijke kennis in de 17e en de 18e eeuw:

  • … it is in vain that we say what we see; … And it is in vain that we attempt to show … what we are saying (p. 10)

Foucault illustreert met deze metafoor dat wetenschappelijke kennis een functie vervult en dus niet hetzelfde is als de werkelijkheid. Omdat wetenschappelijke kennis binnen een bepaald raster ontstaat, selecteren wij een bepaald soort kennis waardoor andere zaken onzichtbaar blijven.

 

De reis van mijn spinnenwebben

In mijn hoofd tuimelen gedachten over elkaar heen, verschillende verhaallijnen lopen door elkaar, zoals de kijker van het schilderij steeds nieuwe dingen ontdekt door elke keer een andere invalshoek te kiezen. Ik schrijf, herschrijf en zoek naar de juiste woorden.
Voor mij is de spin in het web een centraal figuur en een mooie illustratie voor communicatie. Het is belangrijk voor het verhaal, dat je weet wat je wilt vertellen en aan wie. Nu ik mijn studie aan het afronden ben, merk ik dat mijn zoektocht doorgaat evenals mijn wil om te blijven leren, om te blijven schrijven en op reis te blijven.
Daar komt bij de wil om mijn zoektocht te delen met anderen en samen te zoeken naar mogelijkheden om al deze inzichten toe te kunnen passen.

Tekstschrijven en de 9 brillen van het enneagram

Tekstschrijven en het enneagram is een mooie combinatie. Omdat ik nieuwsgierig ben en mijzelf graag goed wil kennen, heb ik deelgenomen aan de workshop 'Kennismaken met het enneagram'. Jezelf kennen betekent niet alleen dat je bezig bent met jezelf, maar ook met de manier waarop je met andere mensen omgaat. Zelfkennis helpt om anderen beter te begrijpen en dat is wanneer je teksten schrijft altijd belangrijk: je hebt te maken met klanten en met lezers.

Jaren geleden heb ik ook een bijeenkomst voor tekstschrijvers en het enneagram bijgewoond. Schrijven voor zorg en welzijn betekent dat ik met allerlei mensen in aanraking kom. Ik schrijf graag en ben benieuwd hoe ik mijzelf terugzie in de manier waarop ik werk. 

Enneagram: kennismaken Spinnenweb teksten
Enneagram: kennismakingsworkshop Spinnenweb teksten

Alles is altijd in beweging

De workshop ‘Kennismaken met het enneagram’ werd geleid door Geert Klein Bruinink van Enneavision. Alle deelnemers zaten in een kring en in het midden lag een kleurrijke plaat met een cirkel in 9 taartpunten, het symbool voor het enneagram. “Je kunt het enneagram vergelijken met een manier van kijken: ieder mens heeft zijn eigen bril op en al deze verschillende manieren zijn samengevat in dit model.” Ennea’ is het Griekse woord voor 9 en ‘vision’ betekent blik. Volgens Geert kun je het model vergelijken met negen brillen om naar de wereld te kijken. Het enneagram kent geen bedenker en is ongeveer 4000 jaar oud. Het is een figuur met 9 punten en het symbool, de cirkel met 3 driehoeken, geeft aan dat alles altijd in beweging is. Het model staat voor dynamiek en is zowel psychologisch als spiritueel te gebruiken. Het enneagram gaat over alledaagse gebeurtenissen; het laat zien waarom wij op een bepaalde manier handelen en hoe wij soms vastzitten in bepaalde patronen.

 

Een medaille heeft 2 kanten

Geert gebruikt als voorbeeld de medaille, deze staat symbool voor datgene waar wij naar streven in ons leven. "Elke ervaring heeft 2 kanten, net als een medaille. Om het leven echt te ervaren moet je beide kanten doormaken. Er is geen warmte zonder kou, geen zomer zonder winter, geen winst zonder verlies, geen waardering zonder afkeuring en geen zekerheid zonder onzekerheid.”

 

Enneagramtype

Na deze duidelijke uitleg is er ruimschoots de tijd voor een ieder om vragen te stellen over het model: er is zo veel te vertellen, daar is deze kennismakingsworkshop duidelijk te kort voor. Voorafgaand aan de workshop hebben alle deelnemers een aantal vragen beantwoord die gebaseerd zijn op het enneagram en nu krijgt iedere deelnemer een eigen persoonlijkheidsbeschrijving. Het leuke van deze typering is dat het niet alleen aangeeft hoe je kijkt, maar ook wat jouw stresspunten en ontwikkelpunten zijn. Iedereen heeft uiteindelijk alle types in zich.

 

Tekstschrijven met hoofd, buik en hart

Neem mij bijvoorbeeld: ik ben van nature een hoofdtype, mijn eerste reactie is denken, daarna pas doen. Ik wil zaken analyseren en abstracte begrippen vertalen in concrete stappen. Ik vind het belangrijk om zaken onder controle te hebben. Ik wil dat teksten feitelijke informatie geven en een duidelijke structuur hebben. De keerzijde hiervan is dat ik soms te veel uit wil zoeken. In mijn teksten ligt de uitdaging om de uiteenlopende wensen van de klant te vertalen in een krachtig boeiend verhaal.

 

Sterke kanten en valkuilen

De kennismakingsworkshop van Enneavision heeft mij laten ervaren hoe mijn bril mijn werkelijkheid bepaalt. Gelukkig zijn wij allemaal anders en kunnen wij ons ontwikkelen: het enneagram kan daarbij een hulpmiddel zijn. Het enneagram biedt ruimte aan het ontwikkelen van alle types: het gaat immers niet alleen over het denken, maar ook over voelen en handelen. Het is net als met teksten en schrijven: het gaat om een compleet plaatje waarin de verschillende kanten belicht worden.

Voor meer informatie en voor het schrijven van teksten voor zorg en welzijn kun je contact met mij opnemen.

Spinnen en herfstwandelingen

De herfst, het jaargetijde van de spinnen komt er aan. ’s Ochtends vroeg wanneer de wereld nog moet ontwaken, kom je de mooiste spinnenwebben tegen. In mijn tuin veranderen de felle zomerkleuren in allerlei herfsttinten. Wat mij elke keer opnieuw verbaast, is dat alle kleuren in de natuur niet vloeken. Helgeel, lichtroze en knalrood combineren prima met roze en paars. Het palet verandert nu langzaamaan in diepere kleuren en vormt nog steeds een prachtig geheel. Groen doet iets met mij, daarover gaat dit blog.

Wandelexcursie Bosma Tuin en Landschap
Wandelexcursie Bosma Tuin en Landschap

Wandeling Bornse Beek

Volgens mij is groen gezond voor ieder mens. In onze drukke samenleving rennen wij vaak door en raken wij ons gevoel van balans makkelijk kwijt. De natuur kan ons rust en energie geven, dat ervaar ik wanneer ik wandel. Deze zomer heb ik vele wandelingen gemaakt. Een daarvan was een wandeling onder leiding van Meint Bosma, natuurgids en groenontwerper van Bosma Tuin en Landschap. Het was een verrassende wandeling langs de Bornse Beek aan de rand van de Stroom Esch. Ik vond de wandeling zo inspirerend, dat ik dezelfde wandeling een paar dagen later opnieuw heb gemaakt.

 

Mens en natuur

De wandeling met Meint Bosma begint met een dreigende lucht, ik heb mijn regencape bij de hand. De wind gaat steeds harder waaien, de bladeren ritselen en vormen een groene golf. Dan komt de regen, eerst zie ik de regen in de beek waar de regendruppels steeds grotere cirkels maken. Even later voel ik de druppels. Het is een korte bui. Door het dreigende weer komen wij weinig andere mensen tegen. Onze groep is als het ware even alleen op de wereld. Meint Bosma stopt regelmatig om ons te vertellen over het klimaat, het landschap en de mens. Oorspronkelijk bepaalde het klimaat hoe ons landschap er uit zag en paste de mens zich aan. Tegenwoordig bepalen wij als land- en stedenbouwer de natuur. Helaas niet altijd met gunstige gevolgen voor het milieu. Nietzsche zei dat de mens voor zichzelf het grootste gevaar vormt: ik moet er weer aan denken tijdens deze wandeling.

 

Verrassende natuur

Verrassend vind ik allereerst dat ik al 20 jaar in Borne woon maar dit stukje natuur niet ken. Meint Bosma noemt allerlei namen van planten, maar dat onthoud ik niet. De enige naam die blijft hangen is: het wintereiken beukenbos. Dit bos zou ontstaan, wanneer wij de natuur haar gang laten gaan. Verrassend vind ik de afwisseling van het landschap tijdens deze wandeling: eerst de slingerende Bornse beek, waarin van alles zwemt en van alles groeit, daarna de struiken en bomen en tot slot de hoge vlaktes met een weids uitzicht. Verrassend vind ik het genieten van de buitenlucht: wanneer ik thuis was gebleven, had ik mij triest gevoeld bij het zien van de grijze wolken. Nu ik zelf buiten ben, geniet ik intens. Terwijl wij onder de bomen lopen, regent het weer en het getik klinkt gezelligs. Alsof ik droog in een tentje zit en van de mooie natuur geniet.

 

Verrassende wandeling

Een paar dagen later maakte ik dezelfde wandeling opnieuw nu met een paar kinderen en opnieuw ervoer ik allerlei verrassingen, nu vanwege heel andere dingen. Er springt een kikker tussen het riet en meerkoeten houden een zwemwedstrijd in de beek. In de weilanden lopen nieuwsgierige paarden op zoek naar iets lekkers en wij moeten wachten op een grote slak die op zijn gemak het wandelpad oversteekt. Zon en regen wisselen elkaar af. Wij schuilen tussen de bomen en genieten daarna van de warme stralende zon tussen de open velden.

 

Energie en balans

De natuur geeft mij energie en rust. Daarom geniet ik elke keer opnieuw van mijn tuin, zeker nu in de herfst. Al die verschillende kleuren helpen mij stil te staan in het hier en nu en niet door te rennen in de hectiek van iedere dag. Ieder mens leidt zijn eigen leven en is op zoek naar zijn eigen balans. Niet alleen de mens, ook de natuur zoekt een evenwicht. In mijn tuin zijn de bijen nog steeds druk met de bloemen terwijl bonte vlinders rondfladderen en de vogels aan de appeltjes gaan pikken. Ik ben graag buiten en wandel met plezier in elk jaargetijde en weertype. Om vervolgens op zoek te gaan naar de juiste woorden om mijn ervaring met jullie te delen.

 

De herfst is het jaargetijde van Spinnenweb teksten: ik wandel graag, dus ook deze tijd van het jaar. Heb je zin in een wandeling en een goed gesprek, dan ben je welkom om een keer samen met mij een echte Spinnenweb wandeling te maken. Mijn motto is ‘Druppels vangen aandacht’: een beeld van een spinnenweb, waarbij het om de juiste woorden gaat die betekenis hebben en het verhaal vertellen. Ik hoor graag van je.

Soep of de kunst van helder schrijven

Sommigen associëren soep met de winter. Daar ben ik het niet mee eens! Soep kan zomers en ‘s winters heerlijk zijn. Tijdens een high tea kreeg ik deze zomer een frambozen-rabarber soep, heerlijk fris. Bovendien gaf het mij een idee voor dit blog over heldere teksten. Ik vergelijk schrijven wel vaker met koken: eerst moet je nadenken over wat je wilt eten, vervolgens zoek je een recept met bijpassende ingrediënten en daarna ga je aan de slag. Het eindresultaat is natuurlijk een goede soep.

Rabarbersoep: de kunst van helder schrijven
De kunst van helder schrijven

Het recept voor een goede tekst

Er is geen kant-en-klaar recept, laat ik dat benadrukken. Een goede tekst begint met een stukje onderzoek: wat wil mijn klant? Ik vraag wat mensen aanspreekt en vervolgens waarom: sommige verhalen of rapporten lees je met plezier, andere stukken kosten moeite. Welke schrijfstijl past bij de vraag en welk smaak heeft mijn klant? Een tekst moet bij de boodschap passen: een verhaal over de gevolgen van een ziekte geeft informatie naast aandacht voor persoonlijke ervaringen. Het gaat niet alleen om woorden, maar om het samenspel tussen woorden, beeld en vorm; als tekstschrijver ben ik op zoek naar de juiste mix, omdat een kant-en-klaar recept ontbreekt.

 

Ingrediënten voor een heldere tekst

Een tekst bestaat uit woorden en zinnen in de juiste samenhang. Daarom is het zo belangrijk om eerst na te denken over wat ik ga zeggen. Wat wil ik vertellen en voor wie is dat belangrijk? Deze stap vraagt tijd en aandacht. Door met anderen te praten over wat ik wil vertellen, maak ik een begin. Ik vraag mensen wat zij van mijn verhaal vinden, ik nodig hen uit om hun mening te geven en zet deze gesprekken op papier om mijn gedachten te ordenen. Kortom, ik maak eerst een plan voordat ik ga schrijven.

 

Een boeiende tekst

Schrijven vraagt concentratie. De verleiding is groot om andere dingen te doen die ook nog moeten gebeuren. Schrijven vraagt tijd. Ik voer hele gesprekken in mijn hoofd wanneer ik schrijf. Schrijven is herschrijven. Het verhaal komt op papier en dan leg ik het weg, want een goede tekst heeft net als lekker eten tijd nodig. Na een dag herlees ik het of laat ik het door anderen lezen. Wanneer het stuk voor studenten bedoeld is, vraag ik een student. Is het een tekst voor hulpverleners, dan vraag ik een zorgverlener. Ik luister naar het commentaar, want het is gratis advies.

 

The proof of the pudding is in the eating

Uiteindelijk telt het resultaat: smaakt de soep? Smaken verschillen, mijn graadmeter ben ikzelf en mijn klant: zijn wij beiden tevreden? Mijn smaak is als volgt: ik houd van kort en bondig schrijven in gewone taal, waarbij ik de lezer aanspreek. Schrijven is een vak en is te leren. Goed schrijven is een kunst. Mijn schrijftips tot slot:

  • kies de juiste ingrediënten en zet alles van te voren klaar;
  • maak een plan en houd daar aan vast;
  • laat het op smaak komen en geef het tijd;
  • proef regelmatig, vraag anderen hun mening en leer daarvan.

Ik schrijf graag: nieuwsbrieven, folders of webteksten, je kunt altijd met vragen bij mij terecht. Ook met vragen voor een goed soep recept! Opmerkingen over mijn blog zijn welkom: neem gerust contact op.

De klant is koning

Terwijl Nederland oranje kleurt en de spanning toeneemt, geniet ik tussen de voetbalbedrijven door van de natuur. Na een dag achter mijn computer is het heerlijk om even de fiets te pakken en er op uit te gaan. Halverwege zo’n tocht een terrasje pakken en even genieten.aaaaa

De klant is koning
De klant is koning

Koning voetbal

Ik ben opgegroeid met het idee dat de scheidsrechter altijd gelijk heeft. In de zorg of in de horeca zou je dat kunnen vertalen naar de klant, die altijd gelijk heeft. In het verleden gaf ik cursussen over ‘omgaan met lastige bewoners’ voor medewerkers in de zorg. De belangrijkste les was dat er geen lastige bewoners bestaan, maar mensen die om een bepaalde reden aandacht vragen. Daar is een reden voor: bijvoorbeeld omdat zij zich niet gehoord voelen. Niet alleen in de zorg, ook in de horeca werk je met mensen. Ook in de horeca is de klant koning. Of niet?

 

De gele kaart

Op het terrastafeltje lag een kleine kaart, een beetje beduimeld. Ik ga samen met mijn man zitten en wij zoeken iets uit. Ik had wat kleingeld mee. Even later zien wij een oude kennis zitten en wisselen van tafel om bij te kletsen. Onze bestelling is eenvoudig: twee fluitjes, volgens de kaart 2 euro per glas. Ik betaal het meisje dat onze glazen brengt en onze kennis bestelt een zelfde biertje. Nu komen er twee verrassingen: één, het glas bier dat onze kennis krijgt, is ruim een maat groter en twee, het meisje vraagt twintig cent aan mij, omdat ik volgens haar te weinig geld gegeven heb.

 

De foute kaart

“Hoe kan dat?” vraag ik hardop. “Ik heb 4 euro gegeven en dat staat op de kaart!” Ik besluit haar een euro te geven. Vervolgens komt zij terug met 80 cent en geeft aan dat zij de kaart niet bekeken heeft: “De prijs staat er verkeerd op, de kaart is verouderd.” Op dat moment maak je als medewerker een fout. Ter vergelijking: toen ik laatst in een grote kantoorhandel papier haalde, gaf de kassa een ander bedrag aan dan op het prijskaartje stond. Toen ik wilde betalen, reageerde ik door het verschil te benoemen. Daardoor kwam de medewerker er achter dat het prijskaartje in de winkel verkeerd was geplaatst. Geen probleem, ik betaalde het bedrag van het kaartje, zij hadden immers een fout gemaakt.

 

Een klacht is een kans

In mijn opleiding heb ik geleerd dat je mensen moet bedanken wanneer zij een klacht indienen. Je kunt hiervan leren. Het is belangrijk dat de klant zijn klacht aan jou kenbaar maakt. Een klacht wordt immers vaker doorverteld dan een compliment. Ik heb daarom mijn klacht doorgegeven aan de eigenaar. Het resultaat? Ik krijg een nieuwe terraservaring aangeboden op zijn kosten, hij vervangt de oude kaarten en hij gebruikt mijn ervaring als opbouwende kritiek in zijn organisatie. De klant is gehoord en zo hoor het in de horeca, in de zorg en in alle beroepen waar mensen met mensen werken. Want de klant is koning.

De verhalenverteller

Jaren geleden was ik op vakantie in Schotland en kon ik ’s avonds uren kijken naar een enorme berg die vanuit het water oprees. De ene dag een helder groen gezicht met kleine schaduwplekjes van de wolken, de andere dag een woeste en onherbergzame aanblik. Al eeuwenlang staat die berg daar uit te kijken over het landschap.

Verhalenverteller: Spinnenweb teksten
Verhalenverteller: Spinnenweb teksten

Ik zie elke keer nieuwe dingen en er lopen allerlei wegen over die berg, zoals oude militaire wandelroutes. Daarover zou ik verhalen kunnen schrijven. Welk verhaal zit er achter al die dingen om ons heen en achter mensen die wij kennen? Het essay van Benjamin Walter getiteld ‘De verhalenverteller’ (1936) gaat over het beroep van verhalenverteller dat in onze tijd verloren is gegaan.

 

De verhalenverteller

Het essay van Benjamin Walter is verrassend actueel. Volgens Benjamin delen wij in de huidige maatschappij geen ervaringen meer en daarom is het beroep van de verhalenverteller verdwenen. Er komt zoveel informatie op ons af en de informatie komt zo snel, dat wij niet meer in staat zijn om op een juiste manier na te denken over onze ervaringen. Allerlei nieuwe media leiden tot een gebrek aan communicatie. Hoe kan dat?

 

Nieuwe massamedia

Toen Benjamin zijn essay schreef in de eerste helft van de 20e eeuw, waren nieuwe massamedia zoals film en fotografie in ontwikkeling, waardoor de communicatie sterk veranderde. Als voorbeeld noemt Benjamin hoe de dood deel was van het leven. Wanneer iemand stierf, kwamen mensen bij elkaar om te praten over iemands leven. Informatie verspreidde zich vooral mond tot mond en lokaal. Door de nieuwe media wordt veel informatie verspreid, maar dat is iets anders dan een verhaal.

 

De betekenis van een verhaal

Door de nieuwe media is het leven sneller en technischer geworden: informatie gaat niet over betekenis geven aan iets, daar zit het verschil. Wanneer een verhalenverteller zijn verhaal brengt, zorgt hij ervoor dat het publiek het verhaal weet te integreren met haar eigen ervaring. Dat geeft betekenis. En daarom is Benjamins essay nog steeds actueel. Tegenwoordig is de snelheid waarmee wij toegang hebben tot informatie immers alleen maar toegenomen evenals de overvloed aan informatie.

 

Wijsheid verhalen

Benjamin noemt meerdere verschillen tussen informatie en een verhaal. Informatie brengt geen wijsheid, maar wordt gebruikt voor onmiddellijke noodzaak. Informatie is alleen relevant in real time, terwijl een verhaal tijdloos is en daarom tijd kan overstijgen. Informatie is objectief, terwijl een verhaal geïnterpreteerd wordt door de lezer die iets uit dat verhaal meeneemt en zich eigen maakt. Mensen zijn volgens Benjamin op zoek naar ervaringen, niet naar informatie.

 

Schrijven is luisteren

Het motto van Spinnenweb teksten is ‘Druppels vangen aandacht’ waarmee ik wil aangeven dat het om de juiste tekst gaat, dus om het juiste verhaal in de juiste context. Daarom herken ik mij in het essay van Benjamin.

Kun jij er mee zijn?

De musjes kwetteren en trippelen heen en weer in de dakgoot. De knoppen van mijn appelboom schijnen lichtrood en staan op springen. Het is een prachtige lentedag en daar geniet ik van na deze winter die geen echte winter was. Over het weer praten wij graag, het is altijd een dankbaar onderwerp en een mooi voorbeeld van iets waar wij geen invloed op hebben. Ken jij de uitdrukking ‘kun jij er mee zijn’? Daar moet ik aan denken omdat wij zo graag denken dat ons leven maakbaar is, dat wij de dingen in de hand hebben, terwijl dat niet zo is.

Dukkha: bloesem
Dukkha: kun jij er mee zijn?

Leren leven met dukkha, een levenskunst

Er zijn voldoende gebeurtenissen waarvan wij kunnen leren dat het leven niet maakbaar is en dat wij moeten omgaan met datgene wat zich aandient. Niet alleen bij mij, maar bij iedereen. Jij bent bijvoorbeeld niet tevreden omdat je liever een groter huis wilt hebben of juist een kleiner, of meer geld op de bank of geen hoofdpijn of … vul maar in. Het gaat om onze wensen, die onvervuld zijn en die wij nastreven. Het gaat ook over tegenslagen die wij onderweg tegenkomen. Het is een kunst om daarmee om te leren gaan, het is iets dat wij kunnen leren. Het is volgens mij zoals het begrip ‘dukkha’, een woord dat uit het Boeddhisme komt. Dukkha is vaak vertaald met lijden, alsof ons leven lijden is, maar een betere vertaling is het woord onbevredigend of frustrerend.

 

Het leven is vergankelijk

Dukkha is overal. Wij hebben de illusie dat dingen blijvend zijn, maar alles is vergankelijk. Ons leven bestaat uit processen die elkaar beïnvloeden en die van elkaar afhankelijk zijn. Daar gaat het oorspronkelijke Boeddhisme over althans zoals ik het begrepen heb tijdens de cursus Aziatische filosofie. Deze inzichten probeer ik te vertalen naar mijn alledaagse Westerse leven en ik zou dit inzicht vertalen naar een stukje nederigheid. Het inzicht dat wij niet alles in de hand hebben en dat wij het leven maar ten dele kunnen beheersen, betekent dat wij daarmee moeten leren omgaan. Dukkha vraagt acceptatie en leren omgaan met tegenslag.

 

Schrijven in heldere taal

Wanneer ik schrijf, probeer ik verder te kijken dan datgene wat zich aandient aan de oppervlakte en stel ik vragen naar het waarom. Ik probeer met een open geest mensen en gebeurtenissen te benaderen en te snappen hoe mensen iets ervaren. Soms gebeuren er zaken, die wij niet kunnen veranderen. Dan is de vraag ‘Kan ik ermee zijn?’ een vraag om erachter te komen of wij een bepaalde situatie accepteren en daar naar handelen. Het is de achtergrond voor het schrijven van een tekst.

Bloggen voor zorg en welzijn

Vorige week sprak ik een klant over zakelijk bloggen. Hij maakte de volgende opmerking: “Leuk hoor dat bloggen, maar waarom is zakelijk bloggen interessant?” Daarover gaat dit blog.

Bloggen voor zorg en welzijn
Bloggen voor zorg en welzijn

Bloggen is leuk

Zakelijk bloggen is om verschillende redenen belangrijk, maar mijn eerste reactie is altijd dat ik het leuk vind om te bloggen en door het regelmatig te doen krijg ik meer ervaring in de mogelijkheden ervan. Bloggen kan over allerlei onderwerpen gaan, dus ook over zorg en welzijn.

Bloggen vergroot de vindbaarheid

Allereerst kan een blog effectief zijn om de vindbaarheid van je site te verbeteren. Het is natuurlijk wel belangrijk om regelmatig een artikel te plaatsen over een bepaald onderwerp. Die pagina’s kunnen gevonden worden door zoekmachines wanneer de blogs zo geschreven zijn dat ze de juiste (zoek)woorden bevatten. Zeker na verloop van tijd levert een blog een stijging aan bezoekers. Hoe meer blogartikelen, hoe groter de kans op vindbaarheid. In een blog kun je laten zien dat je verstand hebt van bepaalde zaken. Je gaat in gesprek met je bezoekers en je kunt lezers uitnodigen om te reageren.

Bloggen legt jouw manier van werken en denken uit

Enkele jaren geleden ben ik ziek geweest en hoewel ik al jaren zelf werkzaam ben in de zorg- en welzijnssector, heeft mijn eigen ervaring mij weer nieuwe inzichten gebracht. Op verschillende manieren heb ik mijn ervaring een plek kunnen geven. In mijn studie bijvoorbeeld door mijn bachelorscriptie over Autonomie en ziek zijn te schrijven: ik heb hiervoor twee filosofische perspectieven gebruikt, Kant en de zorgethiek. Het was leerzaam om op deze manier zowel met mijn eigen ervaring toe te passen en mijn filosofische kennis uit te breiden. Naar mijn gevoel botsen autonomie en ziek zijn met elkaar maar door autonomie op een andere manier in te vullen, kunnen deze twee begrippen samengaan.

Bloggen laat zien waar je staat

Wanneer je ziek bent, wil je meestal dat alles gewoon doorgaat. Ziek zijn betekent vaak afscheid nemen van hoe het was. Van jezelf omdat de ervaring jou veranderd heeft, van vrienden die het te druk hebben, van werkzaamheden die je niet meer kunt doen zoals je gewend was. Ziek zijn brengt echter ook nieuwe ervaringen. Zoals ontmoetingen met vrienden die er zijn wanneer je ze nodig hebt of het stilstaan bij kleine alledaagse dingen waarvoor je in het verleden geen tijd nam en waarvan je nu kunt genieten. Ik realiseer mij dat ik veranderd ben en dat ik daar positief tegen aan kan kijken.

Vanuit mijn ervaring met ziek zijn heb ik een andere kijk op zorg gekregen. Ziek zijn betekent voor mij verdriet en afscheid nemen van een aantal zaken, maar ziek zijn betekent voor mij ook nieuwe waardevolle ervaringen. Daarom schrijf ik graag voor zorg en welzijn.

Tekstschrijven: beelden in woorden vangen

Tekstschrijven begint met het vinden van de juiste woorden om een boodschap uit te beelden.  Sommige mensen gebruiken plaatjes of foto’s, anderen gebruiken woorden. Ik zoek als tekstschrijver altijd naar woorden. Wanneer ik met klanten in gesprek ben, ben ik vooral aan het luisteren. Waar denken zij aan en hoe kan ik hun beeld in woorden vertalen?

Spinnenweb teksten: Luisteren
Spinnenweb teksten: luisteren

Schrijven is luisteren

Schrijven is schrappen en vooral kiezen. Er zijn mensen die gemakkelijk hun gedachten in woorden op papier zetten. Ik help hen vaak om te kiezen, te ordenen en te schrappen. Er zijn ook mensen die moeite hebben om een woord op papier te krijgen. Ik ga met hen in gesprek, luister naar hun woorden en zet hun gedachten op papier. Het klinkt eenvoudig, het is echter de kunst om de woorden zo te kiezen dat deze het gewenste beeld oproepen. Denk bijvoorbeeld aan het doorvertellen van een verhaal. Elke keer dat een verhaal opnieuw verteld wordt, verandert er iets, zodat het verhaal verandert. Welk beeld wil je oproepen? Een foto van een spinnenweb kan symbool staan voor een kunstwerk of voor de noodzaak om een stofdoek te pakken.

 

Welk beeld zoekt mijn klant?

Communicatie is niet eenvoudig, daarom gebruik ik een simpele test te toetsen of een beeld werkt. Vraag jezelf af welk beeld je wilt overbrengen en probeer het uit door te gaan praten met iemand. Kijk in zijn of haar ogen, zoek herkenning, vraag feedback. Persoonlijke communicatie is het allersterkste middel om een boodschap over te brengen. Het voordeel van een gesprek is dat je meteen kunt toetsen of jouw boodschap overkomt en waar eventuele knelpunten zitten. Neem degene met wie je in gesprek bent serieus. Zeg niet: jij snapt het niet, wanneer de ander vragend kijkt. Leer van het gesprek wat wel of niet werkt. Zo vind  je de juiste woorden om een beeld uit te drukken.

 

Een blog als kaart

Wanneer je jouw beeld in een gesprek kunt overbrengen, ga dan op zoek naar aanvullende middelen zoals sociale media en gedrukte media. Elk communicatiemiddel heeft zijn sterke en zwakke kanten. Internet biedt 24 uur toegankelijke actuele informatie. Een folder of brochure veroudert snel, maar heeft als sterk punt dat je deze op je gemak kunt doorbladeren. Mijn blog Winterstilte heb ik dit jaar als kaart af laten drukken, want ik heb bij de kerstboom liever kerstkaarten dan een computer.

 

Wil je een vrijblijvend advies? Graag maak ik een persoonlijke afspraak zodat je mij kunt vertellen wat je wilt en zodat ik kan meedenken hoe je dat het beste kunt bereiken.

Winterstilte: aandacht voor mijn klanten

Aandacht voor mijn klanten vind ik belangrijk. Aangezien ik vaak op stap ben, ben ik niet altijd even bereikbaar. Dat kan tegenstrijdig overkomen, want bereikbaar zijn is net als aandacht heel belangrijk. Ik kies echter bewust om niet altijd en overal bereikbaar te zijn en om wel of niet gestoord te worden. Deze keuze heeft te maken met aandacht voor mijn klanten. 

Winterstilte: aandacht voor mijn klanten
Winterstilte: aandacht voor mijn klanten

Om dit te illustreren gebruik ik het woord stilte, een woord dat in mij opkomt wanneer ik aan de winter denk. Stilte vanwege de witte deken over het landschap. Stilte waarin je alleen het geluid van knerpende sneeuw onder je schoenen hoort. Stilte die je voelt in de heldere lucht en de frisse kou. Stilte, waarin beltonen van mobiele telefoons ontbreken.

 

Evenwicht tussen kloktijd en innerlijke tijd

Naar aanleiding van mijn vorige blog over ‘Vloeibare stilte’ kreeg ik een reactie van een lezer die mij attendeerde op het boek van Joke Hermsen getiteld ‘Stil de tijd’. Joke Hermsen is schrijfster en filosofe en in dit boek houdt zij een pleidooi voor een langzame toekomst. Zij onderscheidt kloktijd en innerlijke tijd. Kloktijd is het ‘druk, druk, druk’ gevoel, het idee dat tijd tegenwoordig niet meer bij te benen is en dat wij gedwongen zijn om aan alles mee te doen. Innerlijke tijd is een tijd van reflectie en gaat over de eigen ervaring in het heden, waarin de ervaring van het verleden verwerkt is. Joke Hermsen is op zoek naar een evenwicht tussen beide vormen van tijd.

 

Creatieve aandacht

De afgelopen weken heb ik haar bijbehorende roman ‘Blindgangers’ gelezen, dit verhaal speelt zich af in de sneeuw. Ook hier winterse stilte. Sommige personen in haar roman hebben er grote moeite mee dat zij onbereikbaar zijn omdat hun mobiele telefoon geen bereik heeft. Volgens mij is het feit dat ik mobiel soms niet bereikbaar ben heel belangrijk voor mijn klanten. Tijdens een gesprek heb ik ruimte om de ander ongestoord te ontmoeten. Zo kan ik extra aandacht besteden aan de vragen van degene met wie ik in gesprek ben en kan ik creatief meedenken. Vervolgens werk ik dat in stilte uit, in mijn innerlijke tijd.

 

Teksten: eenvoudig helder

Stilte in mijzelf vertalen naar woorden. Dat is het creatieve proces waarbij beelden een rol spelen en waarbij stilte nodig is om te kunnen komen tot een heldere tekst, waarin woorden staan die de boodschap van mijn klant overbrengen. Eenvoudig heldere teksten.

Mocht je willen reageren, ik hoor graag van je. Gelukkig ben ik in stilte ook goed bereikbaar via de mail.