Aandacht voor mijn klanten vind ik belangrijk. Aangezien ik vaak op stap ben, ben ik niet altijd even bereikbaar. Dat kan tegenstrijdig overkomen, want bereikbaar zijn is net als aandacht heel belangrijk. Ik kies echter bewust om niet altijd en overal bereikbaar te zijn en om wel of niet gestoord te worden. Deze keuze heeft te maken met aandacht voor mijn klanten. 

Winterstilte: aandacht voor mijn klanten
Winterstilte: aandacht voor mijn klanten

Om dit te illustreren gebruik ik het woord stilte, een woord dat in mij opkomt wanneer ik aan de winter denk. Stilte vanwege de witte deken over het landschap. Stilte waarin je alleen het geluid van knerpende sneeuw onder je schoenen hoort. Stilte die je voelt in de heldere lucht en de frisse kou. Stilte, waarin beltonen van mobiele telefoons ontbreken.

 

Evenwicht tussen kloktijd en innerlijke tijd

Naar aanleiding van mijn vorige blog over ‘Vloeibare stilte’ kreeg ik een reactie van een lezer die mij attendeerde op het boek van Joke Hermsen getiteld ‘Stil de tijd’. Joke Hermsen is schrijfster en filosofe en in dit boek houdt zij een pleidooi voor een langzame toekomst. Zij onderscheidt kloktijd en innerlijke tijd. Kloktijd is het ‘druk, druk, druk’ gevoel, het idee dat tijd tegenwoordig niet meer bij te benen is en dat wij gedwongen zijn om aan alles mee te doen. Innerlijke tijd is een tijd van reflectie en gaat over de eigen ervaring in het heden, waarin de ervaring van het verleden verwerkt is. Joke Hermsen is op zoek naar een evenwicht tussen beide vormen van tijd.

 

Creatieve aandacht

De afgelopen weken heb ik haar bijbehorende roman ‘Blindgangers’ gelezen, dit verhaal speelt zich af in de sneeuw. Ook hier winterse stilte. Sommige personen in haar roman hebben er grote moeite mee dat zij onbereikbaar zijn omdat hun mobiele telefoon geen bereik heeft. Volgens mij is het feit dat ik mobiel soms niet bereikbaar ben heel belangrijk voor mijn klanten. Tijdens een gesprek heb ik ruimte om de ander ongestoord te ontmoeten. Zo kan ik extra aandacht besteden aan de vragen van degene met wie ik in gesprek ben en kan ik creatief meedenken. Vervolgens werk ik dat in stilte uit, in mijn innerlijke tijd.

 

Teksten: eenvoudig helder

Stilte in mijzelf vertalen naar woorden. Dat is het creatieve proces waarbij beelden een rol spelen en waarbij stilte nodig is om te kunnen komen tot een heldere tekst, waarin woorden staan die de boodschap van mijn klant overbrengen. Eenvoudig heldere teksten.

Mocht je willen reageren, ik hoor graag van je. Gelukkig ben ik in stilte ook goed bereikbaar via de mail.