Filosofie en eenzaamheid

Filosofie begint voor mij met verwondering, met vragen naar het hoe en waarom. Daarover wil ik met jou in gesprek gaan.

Neem bijvoorbeeld een onderwerp als eenzaamheid: in Groningen kom ik regelmatig mensen tegen die de daklozenkrant verkopen of een kartonnen bordje omhoog houden met de tekst ‘ik ben dakloos’. Ik ben echter nog nooit iemand tegengekomen met een bordje: ‘ik ben eenzaam!’

  • Wat is eenzaamheid?
  • Welke vooroordelen heb ik over eenzaamheid?
  • Hoe kan ik in gesprek gaan over eenzaamheid?

Vanuit het gesprek met hulpverleners, cliënten en patiënten wil ik filosofie naar de praktijk vertalen. Wat werkt wel of niet en waarom. 

Eigen regie

Eigen regie gaat in de zorg over de ‘actieve patiënt’, waarbij voorop staat dat wie dat wil zelf de regie moet kunnen voeren. Het gaat bijvoorbeeld over het communiceren met zorgverleners, het meebeslissen over de behandeling en die voor een deel ook zelf uitvoeren.

Wanneer een ziekte chronisch is en wanneer je meerdere aandoeningen hebt, neemt het aantal zaken toe dat je zelf moet kunnen doen. Maar hoe doe je dat als patiënt, wat heb je nodig om zelf regie te kunnen voeren? Het gaat immers niet alleen over willen, maar ook over kunnen.

Het in praktijk brengen van eigen regie is vaak lastig. Vanuit de filosofie ga ik op zoek naar waarom de praktijk weerbarstig is en hoe hulpverleners en patiënten daar samen verandering in kunnen brengen.

In mijn portfolio vind je voorbeelden van mijn werk rond filosofie en maatschappelijke vraagstukken.
Een workshop over Verbinden met eenzaamheid of over de praktijk van patiëntenparticipatie verzorg ik graag.  

Ben jij op zoek naar antwoorden op vragen en dilemma’s, die je ervaart in jouw praktijk?
Neem vrijblijvend contact op met mij. Graag ga ik met jou in gesprek over wat filosofie voor jou kan betekenen.
Bel of mail: info@spinnenwebteksten.nl.