Hulpverleners en vrijwilligers in zorg en welzijn hebben te maken met mensen die eenzaam zijn. Hoe herken je eenzaamheid en welke woorden gebruik je om dit bespreekbaar te maken?

Deze workshop geeft praktische inzichten en hulpmiddelen om met eenzaamheid om te gaan.

Er zijn verschillende werkvormen:

  • themabijeenkomsten; deelnemers gaan in gesprek met elkaar. Er zijn verschillende spelkaarten, deze gaan bijvoorbeeld over het huidige sociale netwerk en over hoe je dit netwerk kunt versterken. Centraal thema is “Durf te vragen”.
  • praktijkoefeningen; het herkennen en signaleren van eenzaamheid, theoretisch overzicht van eenzaamheid en het vereenzamingsproces; waarom hulpverlening wel of niet werkt. Praktische oefeningen om eenzaamheid te bespreken.