De nieuwsbrief is een initiatief van de deelnemers aan de Brede School om ouders te informeren over de activiteiten van de Brede School

Op basis van de Nota Sociale Verbouwing heeft Spinnenweb teksten een aantal onderwerpen in deze nieuwsbrief beschreven:

  • opvoedingsondersteuning
  • zorg en welzijn
  • veiligheid en woonomgeving
  • ontspanning en sport
  • taal en educatie

Heldere teksten en toegankelijke verhalen.