Wijkracht Ouderen biedt praktische informatie en geeft antwoord op vragen van ouderen.

De Informatiewijzer geeft toegankelijke informatie en dient als wegwijzer voor ouderen en mantelzorgers. Een handig boekje waarin regelingen beknopt en duidelijk worden uitgelegd.

Sinds het eerste boekje dat eind jaren ’90 verschenen is, denkt Spinnenweb teksten mee met de opzet en uitvoering. Het boekje komt in overleg met betrokken hulpverleners en organisaties tot stand.

Wijkracht Ouderen Hengelo brengt eens per twee jaar deze uitgebreide informatiebrochure uit. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • voorlichting en informatie
  • wonen
  • maaltijden
  • praktische hulp
  • vervoer
  • actief zijn en meedoen
  • zorg en ondersteuning
  • geldzaken
  • levenseinde
  • belangenbehartiging

Spinnenweb teksten heeft een soortgelijke brochure voor andere gemeentes ontwikkeld. Met name het opzetten van een eerste brochure kost vaak extra tijd en aandacht.

Wil je meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact op.