Informatie en advies: actueel en toegankelijk, vanuit vragen van ouderen uitgewerkt. De informatiewijzer voor ouderen en mantelzorgers is een handige wegwijzer waarin regelingen beknopt en duidelijk worden uitgelegd.

Het eerste boekje verscheen eind jaren ’90. Spinnenweb teksten denkt mee met de opzet en verzorgt de inhoud in overleg met betrokken hulpverleners.

Wijkracht Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH) brengt eens per twee jaar deze uitgebreide informatiebrochure uit met de volgende onderwerpen:

  • voorlichting en informatie
  • wonen
  • maaltijden
  • praktische hulp
  • vervoer
  • actief zijn en meedoen
  • zorg en ondersteuning
  • geldzaken
  • levenseinde
  • belangenbehartiging

Spinnenweb teksten heeft een soortgelijke brochure ook voor andere plaatsen ontwikkeld en verzorgd; onder andere voor Welzijn Ouderen Borne, Scoop Almelo en de Noaberpoort in Haaksbergen.