Is het geen luxe om te praten over waar je gelukkig van wordt, wanneer je honger hebt vanwege geldproblemen?

Begin december ’22 organiseerde het Armoedepact Almelo een conferentie. Het Armoedepact verbindt verschillende organisaties die armoede bestrijden in Almelo en Chantal Walg hield een enthousiaste inleiding over positieve gezondheid.

Waar word je gelukkig van?

Bij Positieve Gezondheid gaat het niet over de afwezigheid van ziekten en beperkingen maar over het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren. Veerkracht staat centraal bij fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Het model is bedoeld als gespreksmiddel om aan te geven hoe het met jou gaat en waar verbetering nodig is.

Deelnemers van de conferentie gingen onderling in gesprek over de betekenis van zaken als goed in je vel zitten, zorgen voor jezelf of het hebben van genoeg geld. Een van de vragen was of het geen luxe is om te praten over waar je gelukkig van wordt, wanneer je honger hebt vanwege geldproblemen? Dat deed mij denken aan politiek-filosoof Isaiah Berlin (1909-1997) en zijn uitspraken over vrijheid.

Vrijheid en eigen regie

Volgens Berlin heeft vrijheid niets te betekenen, wanneer je er geen gebruik van kunt maken omdat je bijvoorbeeld geen geld hebt om brood te kopen of omdat je ziek bent. Belangrijk is dat een overheid voldoende voorwaarden schept om vrijheid te kunnen gebruiken. Een overheid dus die een basisinkomen garandeert of medische hulp biedt. Daarnaast is het nodig dat de overheid helpt bij de vorming van dat vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren. Het begrip eigen regie vervang ik daarom liever door samen regie omdat dit uitdrukt dat het over relaties en verbinding gaat.

Gezondheidsvaardigheden

Chantal plaatste een vergelijkbare kanttekening bij het begrip eigen regie. Zij gaf aan dat het zowel om het individu als om de omgeving gaat. Dat het gaat over verbinden met andere mensen. En dat kijken naar gezondheid ook gaat over zingeving en wat belangrijk is in iemands leven. In haar boek Anders op zoek naar gezondheid zijn 42 verhalen opgenomen over de betekenis van gezondheid. Ieder verhaal eindigt met een paar vragen en met wist-je-datjes. Zodat je samen een gesprek kunt voeren.

Het is een mooi en praktisch boek dat kinderen en volwassenen handvatten biedt om met gezondheidsvaardigheden aan de gang te gaan. Helemaal passend bij het begrip samen regie.

Wil je meer weten of zoek je een gespreksleider over gezondheidsvaardigheden?