Waar vind ik informatie over ondersteuning en praktische hulp? Het kost mantelzorgers vaak veel tijd en energie om hulp te vinden die bij hen past. Dit blog beschrijft twee hulpmiddelen: de routekaart en de wegwijzer mantelzorg.

Mantelzorg

Mantelzorg is zorg voor een naaste: voor een partner, voor een kind of voor je ouders. Je vindt het vaak de normaalste zaak van de wereld en dat is mooi en moet vooral zo blijven. Maar deze zorg kan erg veel worden waardoor het moeilijk wordt om vol te houden. Daarom is hulp en steun voor mantelzorgers belangrijk.

Routekaart mantelzorg

In het boek En … Hoe gaat het eigenlijk met jou? geeft Marcel Garritsen praktische informatie aan mantelzorgers. Het begint met de vraag of jij jezelf als mantelzorger beschouwt. Het is een stap naar betere zorg voor jezelf waardoor je niet overspoeld raakt door het zorgen voor een ander. Zo ben je beter en langer in staat om de nodige zorg te verlenen. De tweede vraag gaat over wat de zorg voor een naaste voor jou betekent. Het antwoord hierop is een momentopname en daarom moet je deze stap vaker herhalen. Vervolgens kun je vanuit jouw ervaringen op zoek gaan naar wat je nodig hebt en wat voor jou belangrijk is. Dat is voor eenieder anders. De laatste stap is het organiseren van hulp. Bij het boek hoort een handzaam invulboekje; dat is een persoonlijk ondersteuningsplan waarin je alle stappen met vragen kunt doorlopen en jouw eigen persoonlijke aantekeningen kunt noteren.

Wegwijzer Mantelzorg

De wegwijzer Mantelzorg van het Dementienetwerk Twente geeft een overzicht van allerlei hulpmogelijkheden. Allereerst kun je terecht bij je eigen gemeente om te vragen wat mogelijk is en waar je voor hulp terecht kunt. In elke gemeente zijn welzijnsorganisaties die persoonlijke ondersteuning bieden, cursussen, lotgenotencontact of de inzet van vrijwilligers. Ook zijn er aanbieders die aanvullend praktische hulp kunnen geven.

Waar vind ik informatie?

Weet je niet meer hoe je ondersteuning moet regelen of word je van het kastje naar de muur gestuurd? Neem contact op met een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze hulp is gratis. De ondersteuner kijkt samen met jou wat jij nodig hebt en werkt onafhankelijk van verzekeraars en zorgorganisaties. Of schakel een mantelzorgmakelaar in. Je vindt de adressen in de wegwijzer Mantelzorg.

Waardeer mantelzorgers! Zij doen iets dat onbetaalbaar is: zorgen van mens tot mens.