Eenzaamheid: workshop Kristallenspel

Doel van de workshop Het Kristallenspel is het bespreekbaar maken van eenzaamheid en het vinden van mogelijkheden hier mee om te gaan. Ik heb verschillende varianten van de workshop uitgevoerd: Als themabijeenkomst: ouderen/ deelnemers gaan in groepjes van 4 in...

Verdieping: zo prettig mogelijk leven

Binnen een zorginstelling voor ouderen heb ik gesprekken gevoerd met ouderen en hulpverleners over wat zo prettig mogelijk leven voor hen betekent. Tijdens deze gesprekken werden bewoners uitgenodigd om aan te geven wat zij hiervoor nodig hadden. De gesprekken...