Filosofie en gezondheidsvoorlichting zijn de pijlers van Spinnenweb teksten.

Filosofie gaat over het zoeken naar achterliggende gedachten en deze op een lijn te brengen binnen een bepaalde praktijk. Het doel hiervan is betere zorg. Mijn portfolio Filosofie bestaat uit verschillende manieren om dialogen te voeren over specifieke onderwerpen. Daarbij hanteer ik meerdere perspectieven. 

Goede voorlichting over zorg en welzijn vraagt tijd en aandacht om te luisteren naar vragen van patiënten en naasten. Dat vormt de basis voor mijn teksten. Mijn portfolio Gezondheidsvoorlichting bestaat uit webteksten, brochures, nieuwsbrieven en beleidsrapporten / jaarverslagen. 

Mijn werk ontstaat altijd in samenspraak met betrokkenen: patiënten en hun naasten, hulpverleners, medewerkers welzijn, vrijwilligers en anderen die bij het betreffende onderwerp betrokken zijn.

Een selectie van mijn portfolio is op deze website opgenomen. Voor meer informatie kun je vrijblijvend contact opnemen: info@spinnenwebteksten.nl.

Workshop / filosofie

Workshop Kristallenspel

Doel van de workshop Het Kristallenspel is het bespreekbaar maken van eenzaamheid en het vinden van mogelijkheden hier mee om te gaan. Ik heb verschillende varianten van de workshop uitgevoerd:

  • Als themabijeenkomst: ouderen/ deelnemers gaan in groepjes van 4 in gesprek met elkaar aan de hand van vragen. Het Kristallenspel nodigt mensen uit om te praten over hun sociale netwerk en over de mogelijkheden om dit netwerk te versterken. Thema is “Durf te vragen”.
  • Voor hulpverleners: verdieping van kennis over eenzaamheid, het vereenzamingsproces en de schroom of weerstand om het bespreekbaar te maken. De workshop biedt handvatten om het onderwerp te bespreken. Het Kristallenspel is een van de mogelijkheden.

Het Kristallenspel is ook een manier om in een persoonlijk gesprek dieper in te gaan op het sociale netwerk en het verkennen van nieuwe mogelijke contacten.

Verdieping / filosofie

Verdieping: zo prettig mogelijk leven

Binnen een zorginstelling voor ouderen heb ik gesprekken gevoerd met ouderen en hulpverleners over wat zo prettig mogelijk leven voor hen betekent. Tijdens deze gesprekken werden bewoners uitgenodigd om aan te geven wat zij hiervoor nodig hadden. De gesprekken illustreren dat het over heel verschillende zaken gaat, die voor mensen belangrijk kunnen zijn.

Het is een ontdekkingsreis, die je als hulpverlener samen met de oudere en haar familie gaat maken. Het gaat om het denken in mogelijkheden. Dat wil niet zeggen dat alles kan of dat er direct antwoorden op vragen zijn.

De rode draad in dit onderzoek was communicatie. Hulpverleners hebben een aanvullende training gekregen in communicatieve vaardigheden.

Webteksten / gezondheidsvoorlichting

Informatiewijzer Haaksbergen Noaberpoort Wijkracht

Informatiewijzer Haaksbergen Noaberpoort Wijkracht

De informatiewijzer Haaksbergen is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Haaksbergen in samenwerking met Wijkracht. Deze digitale informatiewijzer biedt inwoners van Haaksbergen informatie over allerhande zaken in het dagelijks leven. De informatiewijzer Haaksbergen...

Lees meer
Informatiewijzer Hengelo

Informatiewijzer Hengelo

De informatiewijzer Hengelo is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Hengelo in samenwerking met Wijkracht en bibliotheek Hengelo. Spinnenweb teksten heeft samen met betrokken partners de opzet en de inhoud ontwikkeld. Deze digitale informatiewijzer biedt inwoners...

Lees meer
Diane Boerrigter

Diane Boerrigter

Bij deze website gaat het over beelden en metaforen. Diane Boerrigter nodigt mensen uit om met beeldtaal te kijken naar henzelf. Door beelden te herkennen helpt zij bij het verwerken van angsten, boosheid en verdriet. Een kleurige website met een heldere indeling,...

Lees meer

Informatie brochure / gezondheidsvoorlichting

Noaberpoort Ouder worden

Noaberpoort Ouder worden

De Noaberpoort in Haaksbergen heeft een brochure uitgebracht over alles wat er komt kijken bij ouder worden. Veel praktische informatie over voorzieningen en regelingen in Haaksbergen met contactgegevens van organisaties. Deze gids is bedoeld om mensen, die ouder...

Lees meer
Welzijn Ouderen

Welzijn Ouderen

Informatie en advies: actueel en toegankelijk, vanuit vragen van ouderen uitgewerkt. De informatiewijzer voor ouderen en mantelzorgers is een handige wegwijzer waarin regelingen beknopt en duidelijk worden uitgelegd. Het eerste boekje verscheen eind jaren '90....

Lees meer
Mediation Groep Twente

Mediation Groep Twente

In de kleurrijke brochure van Mediation Groep Twente  heeft Spinnenweb teksten een beknopte en heldere omschrijving van verschillende onderwerpen gegeven: arbeidsconflictenscheidingsbemiddelingrelatiebegeleidingcoaching en training en advies Daarnaast heeft...

Lees meer

Nieuwsbrief / gezondheidsvoorlichting

Verbinden met eenzaamheid

Verbinden met eenzaamheid

Wijkracht Borne heeft een themabrief Eenzaamheid uitgebracht. Deze nieuwsbrief geeft informatie over eenzaamheid en het (h)erkennen hiervan. Er is aandacht voor verschillende voorbeelden en aandacht voor het verbinden met eenzaamheid . Vormgeefster Marjon Hoen zorgt...

Lees meer
Nieuwsbrief welzijn ouderen Borne

Nieuwsbrief welzijn ouderen Borne

Om ouderen te informeren over actuele zaken heeft Welzijn Ouderen Borne een nieuwsbrief uitgebracht. Het doel hiervan is bekendheid geven aan de vele initiatieven die er in Borne zijn. Zo krijgen mensen een beeld van de vele activiteiten die mogelijk zijn. Ook is er...

Lees meer
Breeder beeld

Breeder beeld

"Breeder beeld" is een informatieblad voor bewoners: prettig leesbaar en informatief. Spinnenweb teksten heeft actergrondartikelen, persoonlijke verhalen en actuele ontwikkelingen in heldere teksten beschreven. Een variatie aan onderwerpen waarin lezers zich...

Lees meer

Beleidsrapporten/jaarverslagen / gezondheidsvoorlichting

Beleidsrapporten gezondheidszorg

Beleidsrapporten gezondheidszorg

Beleid maken betekent keuzes maken uit verschillende middelen om een bepaald resultaat te behalen. Een beleidsrapport moet inspireren. Een goede tekst is belangrijk en dat betekent een zorgvuldige opbouw, duidelijke argumentatie en een helder verhaal. Spinnenweb...

Lees meer
RIBW Zwolle e.o.

RIBW Zwolle e.o.

De jaarverslagen van RIBW Zwolle e.o. zijn niet alleen kleurrijk, ze geven ook inzicht in ervaringen van cliënten, vrijwilligers en hulpverleners. Door een thema te kiezen geeft het jaarverslag aan waar het om draait in de organisatie. In 'Verbeteren kent geen...

Lees meer
Breederveld

Breederveld

"Breeder veld" kiest voor een sober jaarbeeld dat helder geschreven is. De overzichtelijke presentatie biedt veel informatie voor verschillende doelgroepen: cliënten, hulpverleners, verzekeraars, samenwerkingpartners en andere publieksgroepen. Spinnenweb teksten heeft...

Lees meer