In oktober heb ik de workshop Verbinden met eenzaamheid verzorgd bij de Noaberpoort. Het was een inspirerende ochtend met enthousiaste deelnemers. Het leuke van deze workshop is dat theorie en praktische oefeningen elkaar afwisselen. Centraal staan het herkennen en signaleren van eenzaamheid en inzicht in oorzaken en gevolgen. Daarbij gaat het natuurlijk om de vraag: wat werkt wel en wat werkt niet?

Eenzaam in een stampvol café!

Een eerder blog ging over de rol van muziek bij het inkleuren van eenzaamheid. We begonnen de ochtend met een songtekst van de Dijk. Eenzaam in een stampvol café geeft een goed beeld dat veel mensen herkennen. Over het eenzame gevoel dat je kunt hebben terwijl er veel mensen om je heen zijn. Eenzaamheid lees je aan de buitenkant van mensen niet af. Maar ook het tegenovergestelde komt voor: mensen die alleen zijn en zich niet eenzaam voelen. De workshop begon met speeddaten: korte gesprekken met elkaar over stellingen en levensvragen. Tijdens het speeddaten stond de persoonlijke beleving van eenzaamheid centraal.

Wat helpt en wat helpt niet

Na het speeddaten hebben we gesproken over de levenslijn. Dat gaat over verschillende gebeurtenissen in het leven die kunnen leiden tot eenzame gevoelens. Bijvoorbeeld wanneer je verhuist naar een nieuwe plaats. Of wanneer je voor een familielid zorgt en steun mist van anderen daarbij. Allereerst zijn we op zoek gegaan naar de ervaringen van deelnemers bij het beantwoorden van de vraag Wat helpt in het omgaan met eenzaamheid. Bovenaan de lijst staat het luisteren zonder oordeel, direct gevolgd door het erkennen, het benoemen en het aanwezig zijn. Er is ook een lange lijst met acties die je beter niet kunt doen: zoals goedbedoelde adviezen aan de ander om iets te gaan doen of het bagatelliseren van andermans gevoelens.

Luisteren

Verbinden met eenzaamheid gaat over luisteren naar de ander. Luisteren met aandacht, het gaat over contact maken met de ander. Het is een zoektocht naar mogelijke oplossingen waarbij verschillende vragen aan bod komen zoals

  • wat heeft de ander nodig?
  • durft de ander te vragen?
  • waar vind je een passend antwoord?

Tot slot hebben we geoefend met belemmerende en helpende gedachten om de drempel over te stappen in het contact met de ander.

Verhelderend en waardevol

De enthousiaste deelnemers vertelden mij na afloop dat zij het een waardevolle ochtend hadden gevonden met mooie werkvormen. Daar ben ik het helemaal mee eens en ik heb het met heel veel plezier gedaan. Met dank aan alle deelnemers en veel succes met het toepassen van de handvatten.

Heb je interesse in een workshop voor jouw organisatie: neem vrijblijvend contact op:
– mail info@spinnenwebteksten.nl
– bel 06 1345 8800