Het waagstuk van de politiek is een bundel waarin drie essays van de Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt (1906-1975) zijn opgenomen. Het eerste essay is een interview, waarin zij terugblikt op haar leven.

Twee uitspraken uit het interview wil ik met jullie delen:

  • het eerste waagstuk van de openbaarheid:
    een mens geeft zich bloot als persoon in het licht van de openbaarheid. Het spreken is een vorm van handelen.

Van Eigen regie naar samen regie

Eigen regie is een veel gebruikt begrip in de huidige zorg. Het betekent zelf bepalen en gaat over wat patiƫnten en hun naasten willen en belangrijk vinden. Het vertalen van eigen regie naar de dagelijkse praktijk in de zorg is niet eenvoudig en daarom vraag ik aandacht voor een aantal mogelijke belemmeringen:

  1. Hebben mensen gezondheidsvaardigheden om te kunnen kiezen? Denk aan mensen die laaggeletterd zijn, mensen met psychische klachten of mensen die moeite hebben om informatie te verwerken.
  2. Wat is er te kiezen? Zijn er vanwege gezondheidsproblemen beperkingen in de keuzemogelijkheden? Kunnen mensen nog betekenisvol kiezen?
  3. Welke ondersteuning is belangrijk om eigen regie te realiseren?

Op basis van praktijkvoorbeelden maak ik samen met hulpverleners onderwerpen als eigen regie, samen regie en patiƫntenparticipatie concreet. Wil je meer weten?

Neem vrijblijvend contact op!

  • het tweede waagstuk van vertrouwen:
    wij beginnen iets, wij spinnen onze draad in een web van betrekkingen. Dit waagstuk veronderstelt vertrouwen in de mensen.

Dit vertrouwen in het menselijke van alle mensen is mijn uitgangspunt en mensbeeld in mijn werk binnen het Sociale Domein. Voor praktijkvoorbeelden wil ik verwijzen naar het casusboekje van Stimulansz getiteld Mogelijk maken wat nodig is met de omgekeerde toets.

Je kunt dit boekje gratis bestellen via de de website van Stimulansz.