Mijn vorige blog eindigde ik met de oproep om meer bankjes neer te zetten met de bedoeling dat verschillende betrokkenen op die bankjes gaan zitten en met elkaar praten. Niet zomaar voor de gezelligheid (natuurlijk ook wel een beetje) maar vooral om in gesprek te gaan over beleid en de praktijk: over wat, hoe en waarom. Wat wil de wethouder bereiken? Hoe geeft hij dat door aan de beleidsambtenaar en wat kan de uitvoerende organisatie daarvoor doen?

Projecten opzetten en doelen realiseren

Projecten zijn niet makkelijk; je moet ze naast het gewone werk doen en ze gaan over iets nieuws, iets anders. Dat is voor alle betrokkenen wennen. Projecten slagen daarom vaak niet. Uit onderzoek van de Stichting Projectmanagement in de Zorg en bureau BdBZorg blijkt dat slechts een derde van de betrokken zorgorganisaties tevreden is over de projectresultaten. Breder onderzoek laat zien dat er twee factoren daarbij de hoofdrol spelen:

  1. doelen zijn vaak te open en te vaag.
    Doelen worden vaak niet duidelijk aangegeven en ook onderweg niet gemeten. Net als dat begrip sociale basis. Niet alleen de wethouder, maar ook de beleidsambtenaar en de uitvoerende organisatie (projectleider en team) moeten hetzelfde over doelen denken. Dan is de opdracht duidelijk en het te behalen doel en kan er onderweg goed gestuurd worden.


  2. het is onduidelijk wat de gebruiker of klant van het project wil.
    Opdrachtgevers begrijpen vaak niet goed wat de gebruiker of klant van het project nou wil. Meestal komt dat omdat zij het lastig vinden om de klant of gebruiker te vinden en te begrijpen waar die mee zit. Dus ga op de bankjes in de buurt of bij verenigingen zitten. Door die gesprekken begrijp je hoe gevoelens passen bij jouw beleidsdoelen. Hoe beleid en praktijk elkaar versterken of juist maken dat je niet 1 maatregel bedenkt, maar een set van 2, 3 of 4 bij elkaar passende maatregelen. Houd later bij de uitvoering van het project contact met de betrokkenen om te zien of het project nog de goede kant op gaat.

Praat met elkaar

Iedereen denkt bij projecten altijd aan haast, weinig tijd, doorgaan. Maar net zo belangrijk is even zitten en praten. Zitten we nog op de goede weg? Past dit bij het doel? Past dit bij de klant of gebruiker / doelgroep?

Daar kom je alleen achter door op de bank te gaan zitten praten met elkaar. Door elkaar aan te kijken en open over de afwegingen te zijn. Dat is niet makkelijk, maar wel nodig voor een goed resultaat.

Succes met het zitten op al die bankjes!

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op.