“Hoe gaat het?” is een alledaagse vraag. Evenals het standaardantwoord: “Goed!” Uit de manier waarop iemand antwoordt, kun je vaak wel opmerken hoe goed ‘goed’ is. Vaak staan we daar niet bij stil, soms wel. Soms beleef je de waarde van iets pas als je het kwijt bent en het er niet meer is.

De vele betekenissen van geluk

Onze alledaagse vraag ‘Hoe gaat het?’ is eigenlijk een vraag die te maken heeft met geluk. Met het antwoord ‘Het gaat goed’ geef je aan dat je gelukkig bent. Iedereen wil gelukkig zijn of horen dat degenen van wie zij houden, het zijn. Toch weet je dan nog niet wat het inhoudt, want geluk is een woord dat vele betekenissen heeft. Waar word ik gelukkig van en waarom is geluk belangrijk?

Geluk, vriendschap, gezondheid

Geluk is een emotie, een psychologische ervaring, volgens Haybron en hij heeft veel onderzoek gedaan naar geluk en waarom wij het zo belangrijk vinden. De meeste mensen willen een goed leven hebben en voor een goed leven is geluk belangrijk. Daarnaast zijn andere zaken van belang zoals vriendschap, werk en gezondheid bijvoorbeeld. Wanneer ik er over nadenk, vind ik mijn leven goed wanneer ik een balans ervaar in allerlei verschillende dingen die ik doe.

Een goed leven

Natuurlijk hebben mensen verschillende ideeën over een goed leven. De een vind zijn leven goed wanneer hij zich gelukkig voelt, een ander vindt zijn leven goed wanneer hij iets bereikt in zijn werk of in de politiek. Wie bepaalt of jouw leven goed is? Sommige mensen denken dat jij alleen kunt vaststellen of jouw leven goed is, anderen vinden dat onvoldoende. Haybron geeft als leidraad voor een goed leven aan dat jij de vraag moet beantwoorden of het leven dat jij leidt, past bij de persoon die jij bent of wilt zijn. Volgens Haybron gaat het deels over een gevoel en over geluk als emotie, en deels over idealen die jij hebt en over doelen die jij stelt. Over de mens, die jij kunt en wilt zijn.

Schrijven met een filosofische bril

Ik ben filosofie gaan studeren omdat ik meer wilde weten, over andere dingen wilde schrijven, mij wilde verdiepen als persoon. Door mijn studie is mijn blik veranderd: ik kijk met andere ogen naar onze maatschappij, naar de invloed van (massa)media, naar hoe wij met elkaar en met onze tijd omgaan. Ik word beïnvloed door de maatschappij waarin ik leef, door mijn ervaringen en door de mensen met wie ik omga. Mijn filosofische bril zorgt er voor dat ik anders ben gaan schrijven: ik zoek naar de achtergronden van een verhaal en beschrijf deze in mijn teksten zodat er meer samenhang ontstaat, een geheel. Ik schrijf en dat is wie ik ben. Dat is voor mij geluk.