Ik wil begrijpen

Filosofie begint voor mij met verwondering, met vragen naar het hoe en waarom. Daarover wil ik met jou in gesprek gaan. Een dialoog over verschillende onderwerpen, die in zorg en welzijn belangrijk zijn.

Patiëntenparticipatie in de praktijk

Participatie gaat over het meedoen en meedenken van mensen. Participatie is geen doel op zich, maar een zoektocht naar een goed leven. Hoe geef je vorm aan patiëntenparticipatie binnen een zorginstelling?

Werken aan betere zorg betekent samen onderzoeken op welke manieren participatie en eigen regie in de zorgpraktijk handen en voeten kunnen krijgen.

Eigen regie

Waarom is eigen regie belangrijk en waarom is het lastig in praktijk te brengen? Welke betekenis heeft eigen regie? Ik bied ondersteuning bij het uitwerken van deze vragen.

Ethiek

Aandacht voor autonomie kan botsen met professionele opvattingen over goede zorg. Daarom is kritisch nadenken over juist handelen belangrijk.

Ethiek vraagt om een dialoog, waarbij verschillende vragen gesteld mogen worden. Het is een zoektocht naar antwoorden op vragen en dilemma’s, die je ervaart in jouw praktijk.

 

Wat is goede zorg? Samen met patiënten en hulpverleners ga ik op onderzoek. Ons gemeenschappelijk doel is betere zorg in de alledaagse praktijk. Door hierover in gesprek te gaan zoek ik samen naar antwoorden op vragen. Deze onderbouw ik met onderzoeksresultaten en relevante literatuur.

Altijd in overleg met betrokkenen en dat zijn veel verschillende mensen: cliënten, patiënten, hun naasten, hulpverleners, medewerkers welzijn, vrijwilligers en anderen een rol spelen in de zorg.

Het resultaat?
Praktisch en herkenbaar in de dagelijkse zorgpraktijk.
Dat is voor mij filosofische verdieping. Maatschappelijk betrokken en persoonsgericht.
De ingrediënten zijn

  • Vraag verheldering
  • Literatuuronderzoek
  • Interviews
  • Rapportage in heldere teksten

Persoonsgerichte zorg

Mijn basis is patiëntgericht werken. Dat wil zeggen dat ik samen met patiënten, hun naasten en betrokken hulpverleners bepaal welke verdieping wenselijk is, met welk doel en voor wie.

Voorbeelden van thema’s zijn:

  • Patiëntenparticipatie
  • Het goede leven
  • Van eigen regie naar samen regie
  • Positieve gezondheid in praktijk

Portfolio

Verdieping: zo prettig mogelijk leven

 

Wat betekent zo prettig mogelijk leven voor jou?

Daarover heb ik voor een zorginstelling gesprekken gevoerd met ouderen en hulpverleners. Deze zijn vertaald naar verschillende activiteiten. Bewoners en familieleden gaven allerlei wensen aan. Ook werden zij uitgenodigd om aan te geven wat zij nodig hadden om deze wensen in praktijk te brengen.

Het was een spannende ontdekkingsreis. Samen met hulpverleners en bewoners kwamen we er achter dat het denken in mogelijkheden verrassende resultaten oplevert.

Dat wil niet zeggen dat alles kan of dat er altijd antwoorden klaarliggen.

De rode draad van Verdieping ligt in communicatie.