Inclusie gaat over insluiting en staat voor gelijkwaardig burgerschap. Het betekent dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Inclusie kan over van alles gaan: over onderwijs, vervoer, wonen, vrije tijd, enzovoorts. Laatst kreeg ik een vraag over een checklist voor inclusie: wat zou daarin moeten staan, waarover gaat zo’n vragenlijst?

Toegang stemlokalen

Jaren geleden kregen wij als Adviesraad Sociaal Domein Borne het verzoek of wij de toegankelijkheid van de stemhokjes wilden beoordelen. Wij besloten in tweetallen de stemhokjes te bezoeken. Wij kregen een uitgebreide vragenlijst mee, een checklist om de toegankelijkheid te meten.

Meten is weten

De breedte van een deur of gang, de hoogte van een drempel, het zijn belangrijke zaken om de toegang voor mensen in een rolstoel mogelijk te maken. De vragen van onze checklist waren echter wel heel gedetailleerd, het ging tot op centimeters achter de komma en procenten van hellingsgraden. Mijn collega raadslid en ik besloten onze meetlat thuis te laten en op het oog te oordelen.

Rolstoel proof 1

Het eerste stemlokaal had een prachtige helling voor mensen in een rolstoel. Net toen wij weg wilden gaan, zagen we in de verte een man in een rolstoel aankomen. We besloten te wachten en te kijken hoe de helling in de praktijk werkte. Tot onze verbazing liet hij de helling links liggen, maar maakte hij gebruik van de winkelingang naast het stemlokaal. Deze had automatische deuren waardoor de man makkelijk naar binnen kon en van daaruit kon hij binnendoor naar het stemlokaal.

Rolstoel proof 2

Het tweede stemlokaal was in een oud schoollokaal op het platteland. Hier was de rolstoel proof niet nodig: we zagen lastige drempels, zware deuren, smalle bochten, kortom een stemlokaal dat duidelijk niet voldeed. Gelijktijdig kwam er een mevrouw in een rolstoel aan en voordat we iets hadden kunnen vragen, stonden de mensen van het stemlokaal al buiten. De een om de deur te openen, de ander om te helpen bij de drempel.

Checklist Inclusie

Een goede vragenlijst over inclusie? Mijn les uit het bovenstaande neem ik daarin mee. Want we kunnen met ons allen de mooiste vragenlijsten bedenken om van alles te meten, maar het gaat volgens mij altijd om twee punten:

  1. Inclusie voor wie? Laten we het vooral aan de mensen vragen, die het betreft. Zij hebben ervaring met de praktijk waar het over gaat.
  2. Inclusie begint in de samenleving en daarom bij ons zelf. Wat doen wij zelf om inclusie mogelijk te maken? Zie ook mijn blog over Fatsoenlijk samenleven.

Het gaat volgens mij om het verhaal achter de cijfers: laten we dat voor ogen houden. Wil je meer weten? Graag denk ik met je mee over een passende aanpak! Neem contact op voor meer informatie.