Ik wil begrijpen

Filosofie begint voor mij met verwondering, met vragen naar het hoe en waarom. Daarover wil ik met jou in gesprek gaan. Een dialoog over verschillende onderwerpen, die in zorg en welzijn belangrijk zijn.

Patiëntenparticipatie in de praktijk

Participatie gaat over het meedoen en meedenken van mensen. Participatie is geen doel op zich, maar een zoektocht naar een goed leven. Hoe geef je vorm aan patiëntenparticipatie binnen een zorginstelling?

Werken aan betere zorg betekent samen onderzoeken op welke manieren participatie en eigen regie in de zorgpraktijk handen en voeten kunnen krijgen.

Eigen regie

Waarom is eigen regie belangrijk en waarom is het lastig in praktijk te brengen? Welke betekenis heeft eigen regie? Ik bied ondersteuning bij het uitwerken van deze vragen.

Ethiek

Aandacht voor autonomie kan botsen met professionele opvattingen over goede zorg. Daarom is kritisch nadenken over juist handelen belangrijk.

Ethiek vraagt om een dialoog, waarbij verschillende vragen gesteld mogen worden. Het is een zoektocht naar antwoorden op vragen en dilemma’s, die je ervaart in jouw praktijk.

 

Verdieping wil zeggen nader onderzoek naar complexe onderwerpen met als doel betere zorg in de alledaagse praktijk. Dat doe ik samen met betrokkenen: cliënten of patiënten en hun naasten, hulpverleners, medewerkers welzijn, vrijwilligers en anderen die van belang zijn bij het betreffende onderwerp.

De resultaten van het onderzoek zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Verdieping betekent:

  • Individuele gesprekken om de vraag te verhelderen
  • Literatuuronderzoek toegespitst op de vraag
  • Interviews om het onderwerp uit te diepen in de zorgpraktijk
  • Rapportage in heldere teksten

Persoonsgerichte zorg

Uitgangspunt is voor mij patiëntgericht werken. Dat betekent samen met patiënten, hun naasten en de betrokken hulpverleners bepalen welke verdieping wenselijk is, met welk doel en voor wie.

Voorbeelden van thema’s, die ik in mijn huidige praktijk heb opgepakt, zijn:

  • Patiëntenparticipatie
  • Het goede leven
  • Van eigen regie naar samen regie
  • Patiënt, cliënt of mens: welke betekenis hebben deze woorden
  • Positieve gezondheid in praktijk

Portfolio

Verdieping: zo prettig mogelijk leven

Binnen een zorginstelling voor ouderen heb ik gesprekken gevoerd met ouderen en hulpverleners over wat zo prettig mogelijk leven voor hen betekent. Tijdens deze gesprekken werden bewoners uitgenodigd om aan te geven wat zij hiervoor nodig hadden. De gesprekken illustreren dat het over heel verschillende zaken gaat, die voor mensen belangrijk kunnen zijn.

Het is een ontdekkingsreis, die je als hulpverlener samen met de oudere en haar familie gaat maken. Het gaat om het denken in mogelijkheden. Dat wil niet zeggen dat alles kan of dat er direct antwoorden op vragen zijn.

De rode draad in dit onderzoek was communicatie. Hulpverleners hebben een aanvullende training gekregen in communicatieve vaardigheden.