tekstlogo

28-jaarverslag

Jaarverslagen

 

Van een droge opsomming tot een boeiend verhaal

Een jaarverslag kan op verschillende manieren vorm en inhoud krijgen. Een droge opsomming van wat er het afgelopen jaar bereikt is en welke middelen besteed zijn, verandert in een boeiend verhaal aan de hand van een thema en met citaten uit interviews om resultaten te illustreren. Een jaarverslag met een rode draad en heldere boeiende teksten die een boodschap overbrengen. Spinnenweb teksten kan u van dienst zijn bij het schrijven van uw jaarverslag op een manier die past bij uw organisatie. Naast een gedrukte versie zijn online jaarverslagen mogelijk. 

 

Beleidsrapporten

De ontwikkelingen in de zorg en welzijnssector gaan hard: de kanteling, transities binnen de Wmo, keukentafel gesprekken, gelukscoaches, het zijn enkele voorbeelden van termen die tegenwoordig steeds vaker gebruikt worden. Bezuinigingen betekenen dat er keuzes gemaakt moeten worden. Wat is de basis voor deze keuzes en hoe worden deze duidelijk verwoord in het beleid van een organisatie? Spinnenweb teksten is thuis in gezondheidszorg en welzijnswerk en kan heldere teksten formuleren. Voor het redigeren van uw beleidsrapporten kunt u contact opnemen.

 

Protocollen

Op verschillende manieren krijgt kwaliteit van zorg vorm en inhoud. Richtlijnen voor zorg kunnen op papier en op intranet gepubliceerd worden. Spinnenweb teksten heeft ervaring in het ondersteunen bij het verwoorden van protocollen in heldere teksten. Door gesprekken met medewerkers te voeren over de invulling in de praktijk, komen protocollen tot leven. En daar draait het tenslotte om! De toepassing in de praktijk.